Agencija zabranila video nadzor javnih površina

Agencija zabranila video nadzor javnih površina

kamere
Agencija povukla Saglasnost za uvođenje video nadzora. Foto: BIRN/Samir Kajošević
12.06.2024

Nakon što je BIRN objavio da MUP posjeduje softver za prepoznavanje lica, Agencija za zaštitu ličnih podataka zabranila je korišćenje video nadzora javnih površina u Podgorici, Baru i Budvi

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) naredio je Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore da stavi van funkcije sistem video nadzora javnih površina jer su kamere povezane na softver za prepoznavanje lica.

BIRN je 15. maja objavio istraživanje koje je pokazalo da je u okviru sistema video nadzora MUP nabavio softver za prepoznavanje lica Better Tomorrow koji proizvodi izraelska kompanija AnyVision.

Softver je nabavljen u okviru projekta sistema video nadzora javnih površina, a kamere, čija je namjena prepoznavanje lica, postavljene su na lokacijama u Podgorici, Baru i Budvi.

U riješenju Savjeta Agencije MUP-u se privremeno zabranjuje obrada podataka o ličnosti putem sistema video nadzora javnih površina u Podgorici, Baru i Budvi.

U obrazloženju AZLP-a se navodi da je MUP bio u obavezi da obavijesti Agenciju u slučaju proširenja video nadzora javnih površina, te da kamere instalirane u tri grada sa softverom za prepoznavanje lica nijesu bile obuhvaćene prethodnom saglasnošću Agencije.

"Naređuje se subjektu nadzora da u roku od sedam dana od dana prijema ovog Rješenja postupi po Nalogu za dostavu pisane izjave", navodi se u rješenju.

Agencija je stavila van snage i saglasnost iz 2019. godine za uvođenje video nadzora javnih površina.

Iz Savjeta Agencije su naveli da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti propisano da se lični podaci moraju obrađivati na pošten i zakonit način i ne u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade.

Navodi se da je, time što nije zatražio saglasnost ALZP-a, MUP prekršio član 27 Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Savjet AZLP naložio je i da se u roku od pet dana dostave pisane izjave o načinu na koji funkcioniše sistem rada kamera za prepoznavanja lica na kojima je instalirano softversko rješenje za prepoznavanje lica, te da li softversko rješenje obuhvata biometrijsko prepoznavanje lica i na koji način se ono vrši, da li je doneseno Interno pravilo za korišćenje video nadzora za prepoznavanje lica i kada je sistem stavljen u funkciju

"Od strane MUP-a Agenciji do dana donošenja ovog Rješenja nijesu dostavljene tražene informacije koje su od bitnog značaja za odlučivanje u predmetnom slučaju... Savjet je izrekao mjeru mjeru privremene zabrane obrade ličnih podataka putem sistema video nadzora javnih površina i naložio upravne mjere," navodi se u rješenju.

AZLP je novi postupak nadzora pokrenula nakon što je BIRN poslao pitanja u vezi sistema video nadzora.

Istraživanje BIRN-a je pokazalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore posjeduje opremu za prepoznavanje lica koja se može koristiti u okviru sistema za nadzor javnih površina u Podgorici, Baru i Budvi, pokazalo je istraživanje BIRN-a.

Podaci koje je BIRN-u dostavila Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP) pokazali su da je crnogorski MUP nabavio softver za prepoznavanje lica Better Tomorrow koji proizvodi izraelska kompanija Any Vision. Softver je nabavljen u okviru projekta sistema video nadzora javnih površina, a kamere, čija je namjena prepoznavanje lica, postavljene su na lokacijama u Podgorici, Baru i Budvi.

Tokom nadzora 2021. i 2022. godine AZLP je utvrdila da su takve kamere bile uključene, ali da one nijesu povezane na softver za prepoznavanje lica, koji je u tom momentu bio u fazi implementacije.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nijesu odgovorili na pitanja BIRN-a od prošlog decembra koja se odnose na detalje nabavke softvera i kamera za video nadzor, kao ni da li je tokom testnog režima rađena biometrijska analiza. Nije odgovoreno koliko je postavljeno kamera i na kojim lokacijama, kao ni da li snimaju sva lica na javnoj površini i na koji način se obrađuju podaci i po kojem zakonskom osnovu.

U Crnoj Gori ne postoji jasan zakonski okvir kojim je regulisana upotreba biometrijskih mjera na javnim površinama i njihova masovna obrada. Zakonom o zaštiti ličnih podataka predviđeno je da biometrijske mjere mogu primjenjivati državni organi radi bezbjednosti lica ili imovine, ali samo u vezi sa ulaskom u poslovni i službeni prostor uz prisustvo zaposlenih. Zakonom je predviđeno da se radi bezbjednosti mogu snimati javne površine. 

Off