MUP traži odlaganje zabrane video nadzora zbog straha od kriminala

MUP traži odlaganje zabrane video nadzora zbog straha od kriminala

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Foto: Vlada Crne Gore
Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Foto: Vlada Crne Gore
12.06.2024

Ministarstvo unutrašnjih poslova podnijelo tužbu Upravnom sudu zbog odluke AZLP da zabrani video nadzor javnih površina, Šaranović strahuje za nacionalnu bezbjednost

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović zatražio je od Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) da odloži izvršenje rješenja kojim se od MUP-a zahtjeva da stavi van funkcije sistem video nadzora javnih površina.

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) je 23. maja naredio je MUP-u da stavi van funkcije sistem video nadzora javnih površina jer su kamere povezane na softver za prepoznavanje lica.

BIRN je 15. maja objavio istraživanje koje je pokazalo da je u okviru sistema video nadzora MUP nabavio softver za prepoznavanje lica Better Tomorrow koji proizvodi izraelska kompanija AnyVision.

Softver je nabavljen u okviru projekta sistema video nadzora javnih površina, a kamere, čija je namjena prepoznavanje lica, postavljene su na lokacijama u Podgorici, Baru i Budvi.

Šaranović je kazao da je MUP podonio tužbu Upravnom sudu zbog riješenja AZLP, navodeći da je rješenje sporno po više osnova, uključujući i materijalno pravni aspekt.

"Očekujem da AZLP o ovom mom zahtjevu odluči u najkraćem roku, uzimajući u obzir činjenicu da se radi o pitanju koje je iz domena nacionalne bezbjednosti, te da moramo biti svjesni činjenice da očuvanje stanja opšte bezbjednosti svima nama mora biti prioritet", naveo je Šaranović u saopšetnju za medije.

"Gašenje sistema, za koji je AZLP 2019. godine dala saglasnost, imalo bi nesagledivo štetne posljedice za sve koji misle dobro Crnoj Gori, a zadovoljni bi bili jedino članovi organizovanih kriminalnih grupa", tvrdi Šaranović.

Iz MUP-a nijesu odgovorili na pitanja BIRN-a od prošlog decembra koja se odnose na detalje nabavke softvera i kamera za video nadzor, kao ni da li je tokom testnog režima rađena biometrijska analiza. Nije odgovoreno koliko je postavljeno kamera i na kojim lokacijama, kao ni da li snimaju sva lica na javnoj površini i na koji način se obrađuju podaci i po kojem zakonskom osnovu.

Iz MUP-a nisu odgovorili ni na pitanje BIRN-a zašto nisu dostavili informacije koje je Agencija od njih tražila, čime su, kako je utvrđeno u rješenju, prekršili Zakon o zaštiti ličnih podataka

Šaranović je upozorio Savjet AZLP na “nesagledivu materijalnu i nematerijalnu štetu koja bi nastupila ukoliko ne bi bila odložena primjena rješenja o zabrani video nadzora”.

"Ukoliko AZLP ne prihvati moj zahtjev sprovođenje kriminalnih aktivnosti bi bilo značajno olakšano, jer bi sistem bezbjednosti ostao bez jednog od važnijih mehanizama u borbi protiv kriminala. Ukazujem na činjenicu da je implementacija ovog sistema dovela do smanjenja opšte stope kriminala, ali i povećanja stope otkrivanja teških krivičnih djela, sa akcentom na ubistva i teška ubistva, te da je potpuno jasno koliko je njegovo postojanje opravdano, zbog čega isti pa i napredniji sistem koristi većina zemalja članica EU", kazao je Šaranović.

On tvrdi da AZLP tokom nadzora sprovedenog u MUP-u nije konstatovala da način korišćenja sistema dovodi do zloupotrebe, a samim tim ni kršenja ljudskih prava.

"Sa druge strane, preporuke koje su date od strane AZLP su urgentno implementirane. Uklonjene su tri kamere, čije su lokacije jedino problematizovane, dok mogućnost dijela sistema da vrši prepoznavanje lica ni u jednom trenutku nije korišćena. Nema potrebe naglašavati da se upravljanje sistemom video nadzora javnih površina vrši u strogo kontrolisanim uslovima, od strane malog broja ovlašćenih lica, te da isti nije povezan sa drugim bazama ličnih podataka građana iz nadležnosti MUP-a, u šta su se kontrolori uvjerili tokom vršenja nadzora", tvrdi Šaranović.

Off