DPS-u milion eura, "Eurozoxu" parcele za zgradu pod Goricom

DPS-u milion eura, "Eurozoxu" parcele za zgradu pod Goricom

Idejni projekat zgrade kompanije "Eurozox" u centru Podgorice. Foto: podgorica.me
Idejni projekat zgrade kompanije "Eurozox" u centru Podgorice. Foto: podgorica.me
21.07.2024

Mještani Beogradske ulice u Podgorici traže od gradske uprave da spriječi izgradnju stambenog objekta na zemljištu koje je DPS prodala kompaniji "Eurozox"

Demokratska partija socijalista (DPS) je za milion eura prodala zemljište u centru Podgorice kompaniji "Eurozox", koja na toj lokaciji planira da izgradi stambeni objekat.

Zemljište koje je DPS prodala građevinskoj kompaniji iz Danilovgrada nalazi se u Beogradskoj ulici, na eksluzivnoj lokaciji ispod brda Gorica i pored prostorija kompanije "Montenegro airlines". Dvije parcele ukupne površine 1.119 kvadrata obuhvataju parking nekadašnjeg nacionalnog avioprevoznika koji je u stečaju, zelenu površinu i pomoćni objekat od 84 kvadrata koji prema katastarskoj evidenciji "nema dozvolu“.

Stanari susjednih zgrada u Beogradskoj ulici tražili su od uprave Glavnog grada da zaustavi projekat, navodeći da će ostati bez zelene oaze u centru grada. Beogradska ulica se nalazi u graničnoj zoni zaštićenog područja Park prirode "Gorica" i prepoznatljiva je po drvoredima višedecenijskih četinara.

Predstavnica stanara koji žive u susjedstvu Tatjana Babović tvrdi da bi izgradnja nove zgrade u Beogradskoj ulici pogoršala uslove života stanovnicima tog dijela grada.

"U susjedstvu su stare zgrade koje nemaju duboke temelje.... Ako sad naprave zgradu, zatvoriće nam protok vazduha sa Gorice. Ove zgrade su nekada davno planski napravljene i između svake od njih postoji zelena površina", kazala je Babović BIRN-u.

Članovi predsjedništva Demokratske partije socijalista. Foto: DPS
Članovi Predsjedništva Demokratske partije socijalista. Foto: DPS

Posao od milion eura završili za četiri dana

Demokratska partija socijalista je, na osnovu odluke Predsjedništva stranke, raspisala 1. avgusta javni oglas o prodaji objekta od 84 kvadratna metra i zemljišta površine 1.119 kvadrata po početnoj cijeni od 955 hiljada eura. Krajnji rok za dostavljenje ponuda je bio 4. avgust, kada je i sklopljen ugovor o prodaji zemljišta za milion eura.

Ugovor su potpisali član Predsjedništva i poslovni direktor DPS-a Aleksandar Žurić i izvršni direktor danilovgradske kompanije Zoran Drobnjak.

Iz DPS-a su odgovorili BIRN-u da kao politička partija, shodno pozitivno-pravnim propisima, nisu dužni da raspisuju javni konkurs za prodaju nepokretnosti.

"Bez obzira na odsustvo zakonske obaveze, raspisali smo poziv za dostavljanje ponuda nakon čega se pristupilo postupku prodaje. Poslovanje obavljamo potpuno transparentno i u skladu sa pravnim sistemom Crne Gore. O tome najbolje svjedoče uvijek pozitivni nalazi svih revizija i inspekcijskih nadzora", kazali su iz DPS-a.  

Iz te partije nijesu odgovorili na pitanje zbog čega su se odlučili na prodaju zemljišta i koliko je bilo ponuda za kupovinu.

U izvještaju Državne revizorske komisje (DRI) o poslovanju DPS-a za 2010. godinu navodi se da je tadašnja vladajuća partija zemljište ispod brda Gorica kupila od kompanije "Zetatrans", ali nije precizirano na koji način je DPS stekla pravo kupovine i odakle joj novac.

Na pitanje na koji način i od kojih sredstava su došli do zemljišta u Beogradskoj, iz DPS-a su odgovorili da su ga "stekli prije više od 10 godina o čemu je javnost bila obaviještena". Oni su kazali da je nekretnina uredno zabilježena u svakom godišnjem izvještaju državnim organima.

Na parcelama ispod Gorice rukovodstvo DPS-a je planiralo da izgradi poslovnu zgradu u koju bi preselilo stranačku centralu iz stare zgrade Vlade. Iako je prema izvještajima DRI na ime komunalija izdvojeno 445 hiljada eura, izgradnja poslovne zgrade DPS-a nikada nije započeta.

Prema ugovoru DPS-a i Eurozoxa, koji je objavljen na sajtu Glavnog grada, kompanija iz Danilovgrada se obavezala da DPS-u isplati novac u tri rate, od kojih su dvije trebale da budu uplaćene do 15. septembra dok treća dolazi na naplatu nakon što iz Eurozoxa predaju prijavu građenja.

Ugovorom je predviđeno i da zemljište ostaje u vlasništvu DPS-a dok sve rate ne budu isplaćene, kao i da Eurozox nema pravo da otpočne sa gradnjom objekta dok u potpunosti ne isplati ugovorenu cijenu.

Danilovgradska kompanija je 14. septembra od Službe glavnog gradskog arhitekte tražila saglasnost na idejno rješenje projekta na urbanističkoj parceli 18 koja se nalazi u okviru važećeg Detaljnog urbanističkog plana - DUP "Nova Varoš 2".

Prema idejnom rješenju, planirana zgrada ispod Gorice sastojala bi se od podruma, prizemlja i dva sprata, a imala bi ukupno 11 stanova i 13 garažnih mjesta. Ukupna bruto površina objekta sa podrumom iznosi 2.021 kvadratnih metara.

Vršiteljka dužnosti Glavne gradske arhitektice, Duška Mačić, kazala je BIRN-u da su iz te gradske službe, nakon kontrole dostavljene dokumentacije, od "Eurozoxa" tražili da koriguje određene nedostatke u projektu. Ona nije precizirala o kojim se nedostacima radi.

"Dalje sprovođenje redovne procedure zavisi od samog investitora, tj. kojom brzinom će korigovati idejno rješenje i da li će u potpunosti ispoštovati smjernice koje je dobio od naše službe", kazala je Mačić BIRN-u.

Na pitanje kakav je njen stav povodom tog projekta, Mačić je naglasila da zajedno sa svojim saradnicima ne postupa po stavu, već po zakonima i propisima "koji su u ovom postupku ispoštovani".

"Naša je obaveza da na isti način vodimo ovaj postupak do samog kraja, odnosno do davanja saglasnosti ili odbijanja ovog zahtjeva", kazala je ona.

Kompanija "Eurozox" nije odgovarala na pitanja BIRN-a vezana za proteste građana protiv izgradnje.

Stanari Beogradske ulice na mjestu gdje je predviđena nova zgrada. Foto: BIRN/Ivan Ivanović
Stanari Beogradske ulice na mjestu gdje je predviđena izgradnja nove zgrade. Foto: BIRN/Ivan Ivanović

Mještani Beogradske neće zgradu u komšiluku

Stanari okolnih zgrada u Beogradskoj kazali su BIRN-u da neće dozvoliti da još jedna zelena površina u centru grada bude zamijenjena betonom. Nedaleko od parcele koju je prodao DPS, podgorička kompanija "Okov" je prošlog decembra počela izgradnju stambene zgrade i posjekla stabla borova, što je izazvalo negodovanje javnosti i organizacija za zaštitu prirode.

Predstavnik stanara Vuk Pejović pozvao je gradsku upravu da ne dozvoli izgradnju zgrade kojom bi se nastavilo uništavanje zelenih površina u blizini brda Gorica.

"Nezadovoljni smo jer je planom utvrđeno da investitor ima dozvolu da napravi zgradu na zelenoj površini gdje su višedecenijska stabla i mala zelena oaza. Mislimo da je to nešto što treba da se zaštiti. Ako je već investitor dobio tu parcelu, Glavni grad ima mehanizme i treba da mu nadoknadi na nekoj drugoj lokaciji", kazao je Pejović BIRN-u.

Predsjednik Mjesne zajednice "Nova Varoš“, Nikola Martinović kazao je da su se mještani obratili gradonačelnici Podgorice Oliveri Injac i tražili da gradska uprava spriječi planirane radove.

"Kako smo u saznanju da će se na mnogim zelenim površinama u centru grada graditi stambeni objekti zatražićemo da se DUP "Nova Varoš 2“ stavi van snage, otvori rasprava i donese novi DUP koji će zaštiti zelene površine u centru grada", kazao je Martinović.

Kupoprodajnim ugovorom je definisano i da "Eurozox" ima pravo da jednostrano raskine ugovor sa DPS-om i traži povraćaj novca ukoliko zastane sa izradom tehničke dokumentacije, stavljanjem van snage ili uspostavljanjem moratorijuma na gradnju u zahvatu DUP-a "Nova Varoš 2".

Off